Zagreb Vjenčanja | Državni arhiv Zagreb

Državni arhiv Zagreb

Državni arhiv u Zagrebu je javna ustanova od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku koja obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.
Osnivač Državnog arhiva u Zagrebu je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture u okviru ovlasti Vlade Republike Hrvatske.

Contact us about this venue

Wedding overview

-

Državni arhiv Zagreb | Vjenčani paketi