Zagreb Vjenčanja | Crkva Sv. Katarine – Gornji grad Zagreb – Crkveno Vjenčanje

Crkva Sv. Katarine – Gornji grad Zagreb – Crkveno Vjenčanje

Najljepša barokna crkva u Zagrebu dominira Katarininim trgom.
Crkvu su dali graditi isusovci u prvoj polovici 17. stoljeća. Jednobrodna crkva sa šest bočnih kapela i svetištem koje završava ravnim zidom s velikom iluzionističkom freskom tip je isusovačkih crkava nastalih po uzoru na Il Gesu u Rimu.

U kapelama se nalazi pet drvenih baroknih oltara iz druge polovice 17. stoljeća i jedan mramorni iz 1729. godine.
Pročelje crkve pregrađeno je nakon potresa 1880. prema projektu Hermana Bollea.

Contact us about this venue

Wedding overview

-

Crkva Sv. Katarine – Gornji grad Zagreb – Crkveno Vjenčanje | Vjenčani paketi