Matičar i Dokumenti za Vjenčanje

Matičar i Dokumenti za Vjenčanje

Kako bi Vam osigurali da Vaš dan vjenčanja bude savršen pomoći ćemo Vam oko svih potrebnih informacija i dokumentacije za Vašu ceremoniju vjenčanja

 
Osnovne info:

 • Paziti na slobodne termine u matičnom uredu ili odabranoj crkvi
 • Prije posjeta matičnom uredu potrebno da odlučite o budućem prezimenu
 • Prijava u nadležnom matičnom uredu
 • Prijava za mladence koji se odluče samo za crkveno vjenčanje
 • Datum, sat civilnog/crkvenog obreda mladenci će dogovoriti s nadležnim službenikom/vjerske zajednice
 • Matičar mladencima izdaje Potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku (2 primjerka) – potvrde vrijede tri mjeseca od dana izdavanja istih.
 • Na poleđini je potvrda koju ispunjava nadležni službenik/vjerske zajednice, i služi kao temelj za upis braka u državnu maticu vjenčanih
Za prijavu je potrebno:
 • Izvadak iz matične knjige rođenih ( ne stariji od 3 mjeseca),
 • Domovnice ili drugi dokazi o državljanstvu
 • Strani državljani moraju priložiti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju
 • Osobne iskaznice mladenaca i kumova (kumovi moraju biti punoljetni)
 • Cijena vjenčanja u službenoj prostoriji je 300,00 kn (taksa za prijavu)
 • Cijena crkvenog vjenčanje: 140,00 kn
 • Vjerske zajednice traže potvrde o pripadnosti zajednici, organiziraju i tečajeve za mladence.
 • Potrebno da dogovorite probu crkvenog vjenčanja.
Ceremonija vjenčanja izvan službenih prostorija:
 
Izlazak službene osobe na teren potražuje i dodatne troškove.
U Hrvatskoj novi Obiteljski zakon pruža mogućnost sklapanja civilnog braka i izvan službenih prostorija.

 

Vjenčanje na mjestu udaljenom 10 km od sjedišta matičnog ureda plaća se
naknada od:
 • 10% bruto plaće po zaposleniku u RH
 • Preko 10 km – 20% iste osnovice
 • Jutarnji termin – od 8,00 do 16,00 sati
 • Od 16,00 do 20,00 sati 20%
 • Za vjenčanje u vremenu od 20,00 do 22,00 sata 30%
 • Nedjeljom i blagdanom prethodni iznos se povećava za 100%
 • Iznimka iz zdravstvenih razloga – navedeni iznosi se umanjuju za 50%
Primjer za strane državljane rođenih u Kini:
Za vjenčanje kineskih državljana rođenih u Kini potrebne su sljedeće isprave:
 • Izvadak iz matice rođenih (ili rodni list)
 • Potvrda da će brak sklopljen u Hrvatskoj biti priznat u Kini
 • Preslike putovnica
 • Sve isprave moraju biti u originalu (osim preslika putovnica), ne starije od 3 mjeseca na dan prijave vjenčanja, potpuno legalizirane u Kini, te prevedene po ovlaštenom sudskom tumaču u Hrvatskoj.
 • Potpuna legalizacija znači ovjere nadležnih tijela u Kini, te ovjera hrvatskog Veleposlanstva u Kini.
 • Vjenčanje se prijavljuje najmanje 30 dana prije sklapanja braka, a ne više od 45 dana.
 • Kod prijave vjenčanja, kao i kod samog vjenčanja obvezno je pristustvo ovlaštenog sudskog tumača kojeg osiguravaju mladenci