Simbolično Vjenčanje

Simbolično Vjenčanje

Odabir simboličnog vjenčanja uz planiranje Antropoti Vip Cluba nerijetko su čarolija i mogu biti u potpunosti jednaka

kao i zakonski važeći obred vjenčanja.

Nakon obreda vjenčanja dobijete potvrdu o vjenčanju, koja je simbolična,
a da je vjenčanje priznato potrebno je prije ili poslije putovanja

javiti se matičnom uredu Vaše zemlje i potvrditi bračnu vezu.

Simbolično vjenčanje oduševiti će sve parove jer se vjenčati možete kada poželite!

Za više informacija kontaktirajte nas!