Zagreb Vjenčanja | Umjetnička galerija – Vjenčanja na otvorenom – Glamurozna Vjenčanja

Umjetnička galerija – Vjenčanja na otvorenom – Glamurozna Vjenčanja

Umjetnička Galerija priređuje izložbe najslavnije svjetske baštine, hrvatske povijesti umjetnosti te suvremene umjetnosti. Realizira velike izložbene projekte nacionalne i međunarodne baštine koje prezentira hrvatskoj i europskoj javnosti. Otvorena je za sve oblike vizualne kulture.

Umjetnička Galerija smještena je u zgradi starog, gornjogradskog, isusovačkog samostana, čija gradnja započinje u prvoj polovici 17. stoljeća i traje u etapama sve do drugog desetljeća 18. stoljeća. Velik četverostrani kompleks isusovačkog samostana zatvara nepravilan četverokutni atrij. Sastoji se od dva povijesno i arhitektonski različita dijela: samostana iz 17. stoljeća i srednjovijekovne gradske kule, ugrađene u zgradu samostana, danas jedva primjetne.

Kula se nalazi na sjeveroistočnom uglu kompleksa čija se istočna strana oslanja na gradski bedem. Sagrađena je sredinom 13. stoljeća i po debljini zidova od gotovo dva metra i kvadratnom tlocrtu istovjetna je drugim gradečkim kulama: Lotrščaku, Popovom tornju i kuli Kamenitih vrata.
Bivši isusovački kompleks svoju ljepotu duguje i dekorativnim elementima na svom vanjskom pročelju, ali i onim dvorišnima. Kameni portal na zapadnom pročelju odaje renesansnog majstora, dok je drugi portal, današnji ulaz u Galeriju, djelo visokog baroka iz 1783./84. godine.

Sinteza renesanse i baroka rezultirala je iznimno harmoničnim rješenjem, pri čemu je barokni portal postao zaštitni znak Galerije. Jedinstvenost ovog kompleksa potvrđuje se ulaskom u atrij koji svojom kontemplativnošću mami posjetioca na ostanak.
Današnji izgled dugujemo arhitektima Vahidu Hodžiću i Igoru Emiliju koji su u razdoblju od 1973. do 1984. preuredili zgradu u Muzejski prostor. Osim temeljite adaptacije unutrašnjosti, nadograđen je drugi kat na zapadnom pročelju, prigrađena je zgrada za kafić u južnom dvorištu, a spušteno je i tlo glavnog dvorišta. Tim je zahvatima ovo najveće i najljepše zdanje Gornjeg grada dobilo novu namjenu koju je zadržalo do danas.

Contact us about this venue

Wedding overview

-

Umjetnička galerija – Vjenčanja na otvorenom – Glamurozna Vjenčanja | Vjenčani paketi