Zagreb Vjenčanja | Državni arhiv Zagreb – Glamurozna Vjenčanja

Državni arhiv Zagreb – Glamurozna Vjenčanja

Hrvatski državni arhiv u Zagrebu (CSA) je javna ustanova od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku koja obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima. Osnivač Državnog arhiva u Zagrebu je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture u okviru ovlasti Vlade Republike Hrvatske.

Njegovi su početci simbolički povezani s godinom 1643., a kasnije je postao nacionalni arhiv i razvio se osnivanjem zasebnih jedinica koje zauzimaju određene uloge u arhivskoj službi. ADS danas ima 160 zaposlenika, ima više od 23.500 linearnih metara arhivske evidencije, koja datira od 10. stoljeća do današnjih dana te se organiziraju u više od 1.850 arhivskih fondova i zbirki, većinom stvorenih od strane središnjih tijela državne uprave i obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih skrb i vojne institucije. Posebno su značajni zapisi hrvatskih iseljenika i istaknutih pojedinaca i obitelji iz hrvatskog kulturnog kruga.

Contact us about this venue

Wedding overview

-

Državni arhiv Zagreb – Glamurozna Vjenčanja | Vjenčani paketi